Slutet Gott.

slutet Gott

Erkännanden ligger nu i fatet
Efter år av lögnaktiga pratet
Vad där kommer fram är ynkedom
Allt omänskligt bedrivits i lönndom.

Hela världen invävd med härvor av förtal
Byggt berg av lögner över sanningens dal
Vår planet är nu i bedrövligt skick
Århundrade efter århundrade det pågick.

När ’Slutet Gott, Allting Gott’, få känna på
Ingen ännu, ens kan ana, ’hur så’, är då
Sten för sten har lögn-berget fraktats bort
Sanningens dal öppnas upp inom kort.

Annonser

På Danshumör.

på danshumör

Dans håller sinnet ungt
I den känns inget tungt
Stegen är glada och lätta
 Hur de än tas, blir just rätta.

Melodin finns i hela blodsystemet
Ge sig hän, för en del, är problemet
Harmonin läggs in i en god mottagare
Värre då för dem som hör till de svagare.

Dans får hjärtat att hastigare slå
Alla vet väl hur det känns då
Kärleken är ej heller långt borta
När danserna upplevs för korta.

När både Du och partnern är på danshumör
Då bjuder ni upp varandra i ett kör
Säkert är, era hjärtan slår i takt
 Det är självskrivet, men ej utsagt.

I Besparingstider.

I besparingstider

Så här i besparingstider
Varje själ av brister lider
Än är det ett, än ett annat
Som av besparingsskäl avstannat.

Många har arbetat bort sin själ
Efter det, kan intet gå väl
Ohjälpligt och obefintlig bot
Vad kan väl växa, utvecklas utan rot.

Vakna i tid, börja reflektera
Lev med i goda sinnens era
Gör drömmen, en bättre värld, sann
Där alla lever lyckligt med varann.

En Sökare.

En sökare

Om en sökare Du är                                        
Bed först om tålamod, nu och här
Som sökare få utstå mången prövning
Därför i väntan krävs stor övning.

En sökare vet vad han vill finna
Om det gäller livets mening eller en kvinna
Först finna rätt väg och inriktning
Sen nå fram, ta det åtrådda i besittning.

Få, som en sökare är medveten
Att stå ut, gå vidare, och svälja förtreten
Ett gudomligt behov styr det hela
Tilldelar förlåtelse om Du skulle fela.

Sant, Som Är Sagt.

sant som är sagt

Göra ingenting, ja, vad är det?
Jo, just det jag nu sysslar med
Skulle ju måla, men skriver i stället
Ingetdera för att tjäna uppehället.

Bakgrunden är, att lusten är borta
Vad då görs, kommer alltid till korta
Handlingsförlamning blir följden därav
Allt som man borde göra, blir inte av.

En negativ spiral går ohejdat neråt
Måste avbrytas nu, min klagolåt
Men med tro på en ”Högre Makt”
Kan allt bli sant, som det är sagt.

Sanningens Ljus.

sanningens ljus

Noterade tankar, fyller bok efter bok
Vad är jag för en skrivande tok
Men bolla med tankarna är nödvändigt
Om inte, mår jag ännu mer eländigt.

Tala med sig själv — långt har det gått
Bättre än, med nån som ej förstått
När man inser men inte kan berätta
Skriva ner, bästa sätt, på trycket lätta.

Nu står alla sanningar vid vår port
Knackat på, har de sedan länge gjort
Lögners nätverk, förpestat, förnedrat vår värld
Men av sanningens ljus, vår framtid är närd.

Likt Vackra Pärlor.

Likt vackra pärlor

Pärlor står för något av värde
Ej kastas för svin, man lärde
Men träda på tråd till halsband
Eller i en ring på någons hand.

Betraktad som genuin pärla, är unik
Både givare och mottagare, känner sig rik
Goda ärliga människan, pärla i sitt slag
Dess like ser man inte varje dag.

Ord, menade, sagda i rättan tid
Likt vackra pärlor att glädjas vid
Bättre pärla i örat än på kinden tår
En skönare värld då vi uppleva får.

Rariteterna.

Rariteterna

Ett ljus sjöng för mig sin sång
Som sådan, aldrig hörd nån gång
Därför öronen hade svårt att tro
Ljudet på tända ljuset kunde bero.

Omöjligt beskriva denna företeelse
Inte desto mindre fin upplevelse
Undras, är det bara lyhördhet
Som gynnar sådan medvetenhet.

Tacksam för allt av positivt slag
Räknas till rariteterna, nu idag
Glad insamlare av små unika ting
Med större vikt när allt kommer kring.

Bringa Oss Framtiden.

Bringa oss framjtiden

Hur ta in sanning som vänder upp till ner
Blir nåt helt annat än vad man ser
Genomrutten värld till bristningsgränsen
Sedan länge, hotat mänskliga existensen.

Tillståndet nu måste ifrågasättas
Om sådant förfall kan tillrättas
Godtrogenhet både bra och illa
Tror man vet, fast bara inbilla.

Med stor portion av fantasi
Tro på vad ej finns, men ska bli
Gode Gud Allah, bringa oss framtiden
Låt gottgöra hela långa  väntetiden.

Ett Med Tid och Rum.

ett med tid och rum

Klockans tickande — stressande eller lugnande
Själva ljudet, kan ej låta betungande
För dem som upprepade tickandet hör
Märkbar skillnad gör, beroende på humör.

Klockans tickande — lär påpeka sekunder
Av dem byggs, korta som långa stunder
Så klart, kommit till i tidmätningssyfte
Dåtiden till framtiden, i nutid upplyfte.

Klockans tickande — ett med tid och rum
Länge lyssnat, blir döv och klockan stum
Stressade stackaren, märkbart irriterad
Av, ta det lugnt, ha god tid, ej trakterad.

Klockans tickande — på gång hela tiden
Obefintlig för mätaren, är tid förliden
Aldrig låta sig påverkas av nåt tickande
Alltid till förfång, i framtidens blickande.