Där Man Står.

där man står

Fast, då och nu kommer en svacka 
Vill jag min Skapare oändligt tacka.
Livet är ju den skola det är
Hur kan då levas utan besvär.

Finns hur mycket som helst att lära
Bäst resultat, att få vara med sina kära.
Att göra vad göras kan, där man står
Det borgar för fast jobb i alla år.

Den rätta insikten och starka tron
Där ur växer den himmelska ron
Tappa andan för nån timma eller fler
Att stanna upp, utökad förståelse ger.

Annonser

Det Finns Krafter.

det finns krafter

Det finns krafter som arbetar emot och för
Den ena tillför bot, den andra förgör
Något kan verka enbart gott
Men visar sig vara av ondo blott.

När vår värld av lögner florera
Ingen kan veta tidpunkten att protestera
Det som idag är helt rätt
I morgon förändras till  reträtt.

Kanaler som förut sanningar sagt
Är nu helt från vettet bragt
Ingen vet vad de gör eller bör göra.
Allting för alla, är en enda röra.

Nu ondskan på sig själv gör slut
Det äkta, sanna kan komma fram och ut.
Då visas skillnaden så uppenbar
Och människan i tacksamhet står kvar.

En Nypa Salt.

en nypa salt

Dagar kommer och går förbi
I dess spår, ingen densamme förbli

Våra liv, med varandra hänger ihop
Välja gemensam väg, faller i samma grop.

Den, livets mening har som mål
Många motgångar och svårigheter tål

Det är den målinriktades envetenhet
Som bär över — stötestenar och förtret.

Lycklig är den, som trots allt
Tar det mesta, med en nypa salt
Besvikelser finner då ej underlag
Hos någon, som rätt tar hand om sin  dag.

Se Tiden Ann.

se tiden ann

Avvakta, dröja, se tiden ann
Inte många som dylikt kan
Nej, de rusar runt så nervösa
Med tid på annat sätt förslösa.

Avvaktan, fodrar lugn och tillförsikt
Att veta vad som är av vikt
Dröjsmål, ingen påstår sig gilla
Men av väntan själen sig stillar.

Se tiden ann, den avpassade rätta
Omöjligt att, exakta tidpunkten sätta
Handlar om inväntan av turen
Att finna sin hållplats, väntkuren.

Nyfiken i En Strut.

nyfiken i en strut.

Fresta, locka, försöka förleda
De flesta olyckorna föranleda
Allt slutligen leder till förfall
Fast några tog det som ett kall.

Frestelsen ingår i livets menyer
Farorna osynliggörs, när visas dess vyer
Lockelse föregår fåfängt beslut
Kanske av den nyfikne i en strut.

Den karaktärsfaste kollras inte bort
Alla frestelser håller han kort
Men svaga lättledda är klientelet
Där frestaren säkert tar hem spelet.

Heliga Ögonblick.

heliga ögonblick

I naturens stillhet får själen vingar
Likt den lilla fågeln, högt sig svingar
Själars frihet inuti sin boning
Med allt och alla utvecklar försoning.

En del vet ej ens sin själs bästa
Låter sig till mången dumhet fresta
Gå in i stillheten en stund varje dag
Ja, på det skulle finnas en lag.

Ekorrhjulet vårt, så svårt att stoppa
Medan det snurrar, vi kan ej hoppa
Tystnad, stillhet, heliga ögonblick
Det var dom som livet igenom, kom och gick.

Av Äkta Virke.

av äkta virke

En epok av ondo går till ända
Och allt till människans bästa ska vända
Vad som sanningar oss delgivits
Till degradering och förfall har blivit.

Vi har matats med vetenskap och fakta
Som livets egna värden kom att förakta
De vackraste bilderna i vår värld
Förvändes till ej igenkännlig ofärd.

Det som är av äkta virke i grunden
Står sig utan vidare, långt mer än för stunden
Godhetens värme och ljusets källa
Vårt paradis på jorden kan återställa.

Utan Beräkning.

utan beräkning

Spontan, impulsiv, oöverlagd
Utan beräkning står oemotsagd
Att leva ut och handla impulsivt
Utgår från känslan rent intuitivt.

Spontan kan ingen lära sig bli
Det finns där medfött inuti
Det oöverlagda liksom hoppar ut
Kommer som en knorr, ett oväntat slut.

Spontan är en del av barnasinnet
Men inget som uppehåller minnet
Den impulsiva vännen, så omedelbar
Fångar ditt intresse, håller det kvar.

Fullgott Försvar.

fullgott försvar

Högmod går före fall
Så blir dennes saga all
Att något för egen vinning bygga
Mot framtiden, en förgänglig brygga.

Glömma sig själv och egen betydelse
Ett råd med livsviktig  lydelse
När man nästans  bästa i siktet har
Mot  högmodstankar, är fullgott försvar.

Högfärden går ut på att förringa
Medkänslor finns då  heller inga
Om någon flyter ovanpå, vill glänsa
På kärlek och trohet han livet länsa.

Ur ödmjukhet föds ingen fåfänga
Men med den möjligt att mänskligheten förlänga
En ärligt ödmjuk, tjänande och god vän.
Har i sig uppnått högsta potensen.

 

I Varje Ögonblick.

varje ögonblick

I varje ögonblick står tiden stilla
Då hinns ej göra någon illa
Sen när nästa moment tar vid
I stort sett ännu vid samma tid.

Liksom en bäck där vattnet porlar
Övergång till större flöde, den sorlar
Ta tag i nuet medan det är
 Dess mening med att leva nu och här.

Vi vet, det talas ofta om detta
Men få sig  därefter rätta
Vi borde leva en stund i sänder
Se och uppleva vad runt oss händer