Bruka Medmänsklighet.

bruka medmänsklighet

Både avkopplande och njutbart
Vill alla va och ha det så klart
Handlar först om personens öppenhet
Att se, höra och känna av, en skönhet.

Var och en får välja sitt bästa sätt
Bruka medmänsklighet, ha sitt hem inrett
Vänligheten lockar fram än mer av den
Alla må bra, att va o ta till sig, av den.

Visst är det konstigt, att man ska lära
Hur ta hand om, vad finns oss nära
Självbevarelsedriften, ingår i färdkosten
Till livets bröd, hör även smöret o osten. 

Annonser

Överraskningarnas Tidevarv.

överraskningarnas tidevarv

När överraskningarnas tidevarv blir beboeligt
Det otroliga kan hända, blir troligt
Där vänds upp o ner på alla begreppen
Från berget ner i dalen flyttar Jeppen.

De omusikaliska börjar sjunga och spela
Snåljåpen, går genast med på att dela
Envisheten ger med sig, är idel öra
Den avundsjuke, jantelag ej längre anföra.

I det lilla bli varse storhet
Det stora i grunden byggd av litenhet
Vad förr var undanskymt och grått
Kommer fram i ljuset, äntligen förstått.

Hund och katt blir bästa vänner
Ingen avoghet mot annan känner
Allt gott hos alla växer till
Vi, undantagslöst i den världen leva vill.

Sjukdom, krämpor, otäcka minnen blott
Ej långt därefter frågas: ”va ä de fö nåt?”
Var och en får sin uppgift här i livet
Arbetslösheten helt på flykten drivet.

Kulturen blommar på alla sätt o vis
Konstnärer och andra kommer ur sin kris
Kyrkan öppnar upp, omfattar religioner alla
Domedagstoner tystnar — lovsångstoner skalla.

Det gamla onda som människor förnedrade
Som gjorde dem till mindre bemedlade
Då skall förlåtas och därmed glömmas
Påbörja nya liv, där ingen skall fördömas.

Det Bästa Vi Har…

det bästa vi har

Det bästa vi har är varandra
Gäller alla som på livsvägen vandra
Om detta vore vår ’givna paroll’
Inser snart, det spelar stor roll.

Det bästa vi har, må vi stötta och värna
Ställa upp för varann mer än gärna
Självklart göra det bästa man kan
En ann är så god som en ann.

Det bästa vi har, utan nån jämförelse
Finns alltid kvar, känslig inre rörelse
Så har vi och tar vi, vårt bästa ansvar
Innerlig omtanke —  medmänskligt svar.

Det bästa vi har, bara finns där
Liksom vännen man håller så kär
Vet egentligen inte, hur väl en vill
Över alla gränser, når och räcker till.

Min Själ Får…

min själ får...

Min själ får mer utrymme, större bredd
Utan att varken bli hörd eller sedd
Den bara är där, i harmoni med kroppen
Vad helheten beträffar, känns bara toppen.

Min själ får mer tillsyn och medbestämmande
Känns riktigt och rätt, inte alls hämmande
Ger heller inga ljud ifrån sig, när den talar
Ändå i lyhördhet, hörs över berg och dalar.

Min själ får råda, ty däri finns intelligens
Om inte, borträknad livsviktig ingrediens
Bevare mig väl, för själ som saknar substans
Då ingalunda utrustad med vett eller sans.

Upphöja sin Nästa.

upphöja sin nästa

Tänk om, tillhörande dom, som sopas undan
Till slut är alla där, ingen kommer undan
Det handlar om ålder med tillhörande behov
Förr eller senare uppkommer, utan uppskov.

Tänk om, de som finns till för att hjälpa
Vårdtagarens bästa ser, aldrig nånsin stjälpa
Där gäller att se behoven, från fall till fall
Människa till medmänniska villigt lyssna skall.

Tänk om, hjälparen själv, kunde tänka så här
Den dagen kommer, då jag lär bli till besvär
Alla som med glädje, utför sitt allra bästa
Lycka är — till en kär vän upphöja sin nästa.

Absolut ¤ Ingenting.

absolut ingenting

Absolut ingenting då kan sluta diskutera
Det som intet är, går aldrig att förmera
Efter ordet absolut, finns ingen pardon
Nej är nej, ja är ja, oavsett typ av person.

Absolut ett slutord, liksom amen i kyrkan
Därefter tyst, totalstopp för varje ny yrkan
Absoluta sanningen, någonting att lita till
Någon som säkert vet eller bara som han vill.

Absolut, som en tillitsfull försäkring låter
I tillägg på prisuppgift, ej prutning tillåter
Sådant är läget, absolut ingenting att göra
Pessimist ger upp, optimist fortsätter köra.

Absolut, lär också ha sina konsekvenser
Då och där hjälper inga som helst referenser
Att bara acceptera och rätta in sig i ledet
Gör de med en fullkomlig tro på beskedet.

Vem Lyfter?

vem lyfter

Vem lyfter mej ur och i sammanhangen
Ibland med fördröjning, ibland på momangen
Varande i dess mitt, sen plötsligt står utanför
En annan gång införlivad, då som entreprenör.

Vem lyfter mej till livets högsta höjder
Där får erfara de mest berikande fröjder
Andlighetens änglar omkring mej skockas
Dom vill mitt bästa, inga viljor krockas.

Vem lyfter mej, då jag är på väg att falla
I ett enda syfte, min goda vilja framkalla
Har jag den, bekymren som bortblåsta
Ej heller läge, där positionerna är låsta.

Vem lyfter mej i håret, då själv jag borde
Helt säkert omöjligt, därför inget gjorde
Banna sig i efterhand, till nån nytta ej leder
Men förtänksam, om hjälp sin lyftare beder.

Gudomlig Funktion.

Gudomlig funktion

Knäpper både här och där i gamla hus
Ibland självvalt, då i mörker önskar ljus
Det sägs med knäpp kan bekräftelse ges
Tanke just då, utan ängslan ljusare ses.

Knäpper på strängar av gitarr och luta
Frambringar toner — får oss att njuta
I detta knäppande förnimma harmoni
Viss skolning tarvas, finna melodi däri.

Knäppa händerna, en Gudomlig funktion
Tackar och ber, som ger, än mer inspiration
I livets naturligaste flöde bli tillgodosedd
Omsluten på alla sidor, i längd som bredd.

På Rätt Kurs.

på rätt kurs

Vad finns där uppe, må bringas ner
Solklart den får som ödmjukast ber
Allt gott ifrån det höga tacksamt emotta
För regn vid torka, därefter solsken vill ha.

Med blickarna riktade endast i marknivå
Om ej se upp vad går, lätt att snubbla då
I varsamhet med säkra steg når framgång
Aldrig tappa modet om än vägen syns lång.

Men se uppåt och framåt med tillförsikt
För allas vår överensstämmande stora vikt
Ingen kan bestrida, högre maktens resurser
Givande fria energier ser till, på rätt kurs är.

En Verkligt Givande En.

en verkligt givande en

Hörde predikan idag, en verkligt givande en
Mina kära små fåglar stod för den
Allt igenom sånggudstjänst naturligtvis
Handlade så klart om jordiskt paradis.

Deras formuleringar framförs med andakt
Behöver aldrig ångra vad de en gång sagt
Gudstjänstlokal — mitt i naturens grönska
Lämpligare plats, inte möjligt att önska.

Hålles på språk som alla och ingen fattar
Fast ändå, utan tvivel högt uppskattar
Sådan andakt gör gott att lyssna till
Avslutning på dess böner, alltid en drill.