Upphöja sin Nästa.

upphöja sin nästa

Tänk om, tillhörande dom, som sopas undan
Till slut är alla där, ingen kommer undan
Det handlar om ålder med tillhörande behov
Förr eller senare uppkommer, utan uppskov.

Tänk om, de som finns till för att hjälpa
Vårdtagarens bästa ser, aldrig nånsin stjälpa
Där gäller att se behoven, från fall till fall
Människa till medmänniska villigt lyssna skall.

Tänk om, hjälparen själv, kunde tänka så här
Den dagen kommer, då jag lär bli till besvär
Alla som med glädje, utför sitt allra bästa
Lycka är — till en kär vän upphöja sin nästa.

Annonser

Motpol till Id.

motpol till id

När allt är tyst, behövs inte lystring
Utan ansträngning hörs varje krystning
Största möjliga tystnad, ingen ropar ut
Redan verkställd, tills nån öppnar sin trut.

När allt är stilla, inte ens en susning
Träden avvaktande, i sällsam förtjusning
Så det mesta beter sig, före som efter storm
Njutning om den släpps fram, känns enorm.

När allt är inaktivt, kanske ur funktion
Ingen skön vila, då mest frustration
Tystnad, stillhet, har egen plats, egen tid
Aktivitet, arbete, lek är så motpolens id.

Vänligheter Kringströdda.

Vänligheter Kringströdda

Allt som gjorts och görs i onödan
Klokt vore — bespara sig den mödan
Gjort som blev gjort av obetänksam
Kan bli till mindre nytta och mer skam.

En onödighet just för stunden
Är inte alltid så i grunden
Till exempel, vänligheter kringströdda
Dom må vi veta, är aldrig förödda.

De som finner glädje i det nödvändiga
Tycker inga göromål är oländiga
Den omtänksamme gör alltid sitt bästa
Bådar gott åt honom också hans nästa.

Observerbar.

observerbar

Observatörer är vi väl allihopa
Fast just den titeln inte åberopa
Någon vill se mer, än vad de flesta ser
Andra förbiser av oförmåga
Eller kanske de inte våga.

Den som utövar yrket observatör
Ska inspektera, kontrollera vad andra gör
De går djupare in i liten del
Förbiser vad dessutom finns för fel
Vem vet om eller vad det tjänar till
När observatören endast ser det han vill.

Där finns dom som gör observatoriearbete
Ja, då långt uti rymden de lete
Varje stjärna som är observerbar
De in i blickfånget tar
Förutom allt annat de kan observera
Utan för den skull allmänheten informera.

Mänsklig Domkraft.

mänsklig domkraft

Alla utrustade med mänsklig domkraft
I flesta fall ovetande, att den haft
För människorna det givna verktyget
Att höja livskvaliteten och ordningsbetyget.

Denna lyftkraft stärker vårt självförtroende
Varav livsglädjen är synnerligt beroende
Den som har insikten om medhavda resursen
Kan så, ta ut svängarna på egna kursen.

Ett lyft ger ju förhöjning av någonting
Ett sinne, en sits eller bara ett ting
Utan de små handtagen här och där
Människor mer och mindre utlämnade är.

 

Ett Levande Väsen.

ett levande väsen

Där står en väderkvarn på sin kulle
När vind i vingarna,  malt vad den skulle
Den är nu blott ett ’mölla-minne’
Bra länge sen, säd och mjöl fanns därinne.

En mölla som denna — byggd för vindkraft
Renare energi än den, vi aldrig haft
Det var till att mala den blåsiga dagen
Oavsett vardag eller på helgdagen.

Mjölnaren, sin kvarn i grunden kände
Med roder den, efter vinden vände
Likt ett levande väsen omvårdat, skött
I nutid, varken mjölnare eller sysslan hans, mött.

Summering i Tiden.

summering

Så fort man sina misstag konstaterat
Åtminstone hälften, redan reparerat.
Dem en gjort, alldeles själv begått
Desto bättre, livets kantigheter förstått.

Livets skola pågår hela tiden
Olika erfarenheter utgör lektionerna i den.
Både av vad görs, rätt eller fel
Lika viktigt — att få ta del.

Vad man ej gjort, men bort
Vad ändock blev gjort, är stort.
Du är inget undantag från regeln
Ta årorna — om utan vind i seglen.

Hur som helst — går vi framåt
Så mycket lättare, då vi följas åt.
Vi får många frågor besvarade
Bara genom att ställa dem, klarnar de.

Låt oss stanna upp — i fråga sätta
Så med ens, det egna trycket lättar.
Lång harang vid denna dagens ände
Om goda erfarenheter — alls inget elände.

Öppen för Sökning.

öppen för sökning

Sätta igång att leta efter nånting
Gör att man finner andra ting
Vad varit bortglömt, i ljuset kommer fram
Länge nog har legat, samlat damm.

Anledningen till letandet kanske ej funnet
Mening var så klart, det man vunnit
Vad jag bäst behöver, just nu, just då
Kan jag lita på, finns att tillgå.

Man bör va öppen för sökning hela tiden
Behoven vill bli tillgodosedda ideligen
Inget avbrott i detta tillhandahållande
Är likt ett allmänt regn — ihållande.

Snickra Till.

snickra till

Att snickra till någonting med ord
Så kan rimmad vers bli gjord
Använda röd tråd i stället för spik
Ej lämpligt att kalla snickerifabrik.

Valda trådens kvalitet och längd
Avgör innehåll och versers mängd
Ska det bli allvarsamt eller på skämt
Därmed är huvuddraget bestämt.

Orden ska sorteras och noga övervägas
Hur något på bästa sätt kan sägas
Vad önskas ta fram och ut av det hela
Klokt att i skilda kategorier indela.

Lön För Mödan.

lön för mödan

Lönsamhet i nutid — bara det går ihop
Kanske gå runt, så där med ett nödrop
Moralen är borta och väktaren försvunnen
Så med ekonomi som bedrivs med munnen.

Lönsamhet betyder goda idéer i praktiken
Inte nåt som byggs upp av statistiken
Efter en tafatthet får vi ta en fattighet
Pengar i handen — är en sällsynthet.

Lönsamhet i verkligheten ett minne blott
Så hett eftersträvat, fast så sällan fått
Att i natura ta ut lön för mödan
Knappast tillämpbart, vad gäller brödfödan.