Utan Beräkning.

utan beräkning

Spontan, impulsiv, oöverlagd
Utan beräkning står oemotsagd
Att leva ut och handla impulsivt
Utgår från känslan rent intuitivt.

Spontan kan ingen lära sig bli
Det finns där medfött inuti
Det oöverlagda liksom hoppar ut
Kommer som en knorr, ett oväntat slut.

Spontan är en del av barnasinnet
Men inget som uppehåller minnet
Den impulsiva vännen, så omedelbar
Fångar ditt intresse, håller det kvar.

Annonser

På Olikt Sätt.

på olikt sätt

Ska det läras någonting bra
Intresse för ämnet må man ha
Annars sitter kunskaperna  ej  kvar
Frågorna ställs — givs  inga svar.

Skolan utstuderat  mindre  vettig plats
Lära oss läsa, räkna  och skriva uppsats
Varje individ tar information på olikt sätt
För en känns det svårt, för en annan  lätt.

Dessutom spelar det så liten roll
Vilken undervisning, när det kammas noll
Men dåligt samvete fick lärare och elev
Då den senare inga studier bedrev,
Och med usla kunskaper ur skolan klev.

Kan Själv.

kan själv

Själva göra — själva ha
Ibland dåligt — ibland bra
Enskilda individen bär ansvaret
Även om frågan, saknar svaret.

Små barn — på höga hästar
”Kan själv!” på tålamodet frestar
Beträffande självförtroende, inget fel
Under uppväxten sen, tappas en del.

Vad man kan, självklart ska uträtta
Om inte, med viss utbildning, inrätta
Kanske, jag en dag, står handfallen
Naturligtvis, hjälpen då, självfallen.