Där Man Står.

där man står

Fast, då och nu kommer en svacka 
Vill jag min Skapare oändligt tacka.
Livet är ju den skola det är
Hur kan då levas utan besvär.

Finns hur mycket som helst att lära
Bäst resultat, att få vara med sina kära.
Att göra vad göras kan, där man står
Det borgar för fast jobb i alla år.

Den rätta insikten och starka tron
Där ur växer den himmelska ron
Tappa andan för nån timma eller fler
Att stanna upp, utökad förståelse ger.

Annonser

En Nypa Salt.

en nypa salt

Dagar kommer och går förbi
I dess spår, ingen densamme förbli

Våra liv, med varandra hänger ihop
Välja gemensam väg, faller i samma grop.

Den, livets mening har som mål
Många motgångar och svårigheter tål

Det är den målinriktades envetenhet
Som bär över — stötestenar och förtret.

Lycklig är den, som trots allt
Tar det mesta, med en nypa salt
Besvikelser finner då ej underlag
Hos någon, som rätt tar hand om sin  dag.

Se Tiden Ann.

se tiden ann

Avvakta, dröja, se tiden ann
Inte många som dylikt kan
Nej, de rusar runt så nervösa
Med tid på annat sätt förslösa.

Avvaktan, fodrar lugn och tillförsikt
Att veta vad som är av vikt
Dröjsmål, ingen påstår sig gilla
Men av väntan själen sig stillar.

Se tiden ann, den avpassade rätta
Omöjligt att, exakta tidpunkten sätta
Handlar om inväntan av turen
Att finna sin hållplats, väntkuren.

Nyfiken i En Strut.

nyfiken i en strut.

Fresta, locka, försöka förleda
De flesta olyckorna föranleda
Allt slutligen leder till förfall
Fast några tog det som ett kall.

Frestelsen ingår i livets menyer
Farorna osynliggörs, när visas dess vyer
Lockelse föregår fåfängt beslut
Kanske av den nyfikne i en strut.

Den karaktärsfaste kollras inte bort
Alla frestelser håller han kort
Men svaga lättledda är klientelet
Där frestaren säkert tar hem spelet.

Utan Beräkning.

utan beräkning

Spontan, impulsiv, oöverlagd
Utan beräkning står oemotsagd
Att leva ut och handla impulsivt
Utgår från känslan rent intuitivt.

Spontan kan ingen lära sig bli
Det finns där medfött inuti
Det oöverlagda liksom hoppar ut
Kommer som en knorr, ett oväntat slut.

Spontan är en del av barnasinnet
Men inget som uppehåller minnet
Den impulsiva vännen, så omedelbar
Fångar ditt intresse, håller det kvar.

Fullgott Försvar.

fullgott försvar

Högmod går före fall
Så blir dennes saga all
Att något för egen vinning bygga
Mot framtiden, en förgänglig brygga.

Glömma sig själv och egen betydelse
Ett råd med livsviktig  lydelse
När man nästans  bästa i siktet har
Mot  högmodstankar, är fullgott försvar.

Högfärden går ut på att förringa
Medkänslor finns då  heller inga
Om någon flyter ovanpå, vill glänsa
På kärlek och trohet han livet länsa.

Ur ödmjukhet föds ingen fåfänga
Men med den möjligt att mänskligheten förlänga
En ärligt ödmjuk, tjänande och god vän.
Har i sig uppnått högsta potensen.

 

I Varje Ögonblick.

varje ögonblick

I varje ögonblick står tiden stilla
Då hinns ej göra någon illa
Sen när nästa moment tar vid
I stort sett ännu vid samma tid.

Liksom en bäck där vattnet porlar
Övergång till större flöde, den sorlar
Ta tag i nuet medan det är
 Dess mening med att leva nu och här.

Vi vet, det talas ofta om detta
Men få sig  därefter rätta
Vi borde leva en stund i sänder
Se och uppleva vad runt oss händer

Förmildrade Omständigheter.

förmildrade omständigheter

Så  gott  att  få  tillbaka                                             
Något, någon  man fått  försaka
Hur än  varit med  förskräckligheter
Finns  ändå förmildrande  omständigheter.

Ingen är ond från början till slut
Med  förståelse  ser  det annorlunda  ut
Människosläktet  har  mycket att lära
Innan  vi  varandras  bördor kan bära.

Med  kärlek till nästan och Gudomligt  stöd
Skapas  en jord som åt alla ger  bröd
Där den minste ska bli störst och höras
Om alla tar sitt ansvar, gör vad må göras.   

Bland Annat — Hålla Handen.

bland annat hålla handen

Hålla i, hindra, hålla fast
Samma som bevara, bibehålla, i kontrast
Hålla löften och hålla i handen 
Tillsammans knyta vänskapsbanden.

Hållare, håller något uppe, stöd ger 
BH, på detta sätt sig beter
Att låta någon hållas 
Tillåts göra saker utan att kollas.

Hållning, sätt att gå och stå
Beteende, attityd, karaktär menas också
Hållningslös, vacklande och utan ryggrad
Karaktärslös så till den milda grad.

Hållfast, stadig, stark och solid
Inget som lätt kommer på glid
Motstå belastning, lika med hållfasthet
Den förmågan bidrar till ens trygghet.

Hållen, skött och vårdad, väl eller illa
Önskas väl, i det stora som det lilla
Strängt hållen, den efterhållne  bliver
Håll i gång, minst av allt han bedriver.

Tacket Är Nyckeln.

tacket är nyckeln

Tack, Tack på alla vis och sätt
Vad jag gör fel, blir ändå rätt
Tryggt det är att veta utgången
Allra bästa även denna gången.

Tack, Tack för den positiva trenden
Håller i sig från början till änden
Visst har den med synsättet att göra
På rätt väg, sen bara tuta och köra.

Tack, Tack för allt och alla på en gång
I en till livet, ord och tonsatt lovsång
Själva tacket, är nyckeln till nästa gåva
Uppmaning, fortsätt att tacka och lova.