Det Äkta Sanna.

det äkta sanna

Ingenting går upp, emot det äkta genuina
Strunt samma, om kopior är aldrig så fina
Det äkta sanna är också eftersträvansvärt
Ty däri ligger, vad vi håller evigt kärt.

Allting förgylls, där sanning etablerats
Hela livet fylls av kärlek som förmerats
Intet blir varken svårt eller hämmande
Medkänsla, i samverkan ej främmande.

Någonting, är icke helt betydelselöst
Någon åt någon annan, mången gåta löst
Någonstans finns den äkta vän, Du åstundar
Av ödet betingat, för Ditt bästa ej blundar.

Vill Du så kan Du, är Du som bestämmer
Sätt igång nu, då med något annat stämmer.

Annonser

Böjd — Nöjd.

böjd nöjd

Böjd men inte krokig
Nöjd men inte tokig
Böjd att tro på en ljus framtid
Nöjd att se förbättring i nutid.

Böjd frukt lika god som en rak
Till ex, banan eller där var en grönsak
Utseendet säger intet om kvalitet
Den som prövat, smakat, bättre vet.

Böjd är strandlinjen till bukten
Men viken, mer lik klyftade frukten
Sliten böjd rygg, sägs vara krum
Intet om, personen är klok eller dum.

Där Kärlek Finns.

där kärleken finns

Där kärleken finns — förnims i luften
Råder de hjärtligaste, sundaste förnuften
Där kan inga bedrägliga känslor gripa in
Ofreda den glädjerikt välvilliga harmonin.

Där kärleken finns — positiviteten närvarande
Förgyller och berikar, för det goda ansvarande
Vem är den som kan välja bort sitt välmående
Kanske ödet eller någon illvilligt nerslående.

Där kärleken finns — är ock rätta livskraften
Likt saven för trädet, för människan livssaften.
Går ej att beskriva känslor så odefinierbara
Våra upp o inlevelser väsensskilda kan vara.

I Längden Till Brädden.

i längden till bredden

Tacksamheten fyller mig i längden till brädden
Tilltalande så väl i dags aktiviteter som i bädden
Ha tacksamheten som sin ständiga följeslagare
I gemenskap, bort-föses eventuella bedragare.

Tacksamheten, en känsla ömsint, varm och god
Som inger framtidshopp o därmed stärkt mod
Den alls ingen tacksamhet, i hjärtat känner av
Förmodligen okänslig, eller alltför stora krav.

Tacksamheten, utan den, benägen att bli sjuk
Liv, mitt i det, i nutiden, till sinnes ödmjuk
Den behöver varken skolas in, eller utbildas till
Finns där bara, goda livets läxa självlärd utantill.

Gott Förfarande.

gott förfarande

Absolut ingenting att klaga på, vad då
Har ju vad jag behöver, ja mera ändå
Att knota — den tristaste sysselsättning
Klagande i sig, utgör ingen förbättring.

Bekymmer och mödor åt det negativa hållet
Men ta emot, förvandla, till rätta innehållet
Går lätt att förstora vad syns små bagateller
Sedan stora nog, det mesta på ända ställer.

Vissa personer, vill ha nåt att oroas över
Då något de fixat, nytt ängslande behöver
Svårigheter som oroar från topp till tå
På insidan frätande, själen tar skada då.

Gott förfarande, aldrig ta ut nåt i förskott
Men alltid, först invänta dess startskott
Lycka liksom motgång, har o tar sin tid
På rätta tron beror, också typ av individ.

Glädjens Flöde.

glädjens flöde

Är man glad ända inifrån och utåt
För misstagen, lätt att säga förlåt
Ingenting syns störa inre friden
I ljuvt som lett emotser framtiden.

Har man glädje, angenäm humor därtill
Lättsamt och glatt, går däråt Du vill
Allra bäst känns glädjen, då den delas
Liksom i återvinning, ingenting förfelas.

Ger man glädje med hjärtats innerlighet
Tillbaka får mer än ger, av livets givmildhet
Oh nej, låt aldrig glädjens flöde sina bort
Därtill är vårt levande liv, alldeles för kort.

Ser man glädje i någons ögon och leende
Så mycket bättre då, för individens utseende
Glädje, om något, är till för att spridas
Icke en enda dag utan den, må genomlidas.

Ordagrant.

ordagrant

Inget att rapportera, så där ordagrant
Men huvudsaken, det är vist och sant
Sanning för mig, för annan tycks osant.

Med helt identiska uttal och meningar
Finns inga personer, möjligen föreningar
En del i rättan tid, andra med förseningar.

Tänka sig, går visst att skriva om ingenting
Som blir till någonting när allt kommer kring
Alla som yttrar sig, färgats av sin omgivning.

Ord som nu en gång sagda, ändå bara ord
Förverkligade, genom goda gärningar på jord
Ord utan handling — kan sägas vara ogjord.

Bättre Tiga.

bättre tiga

Bättre tiga, än uttryckligen sig förfasa
Vackert stycke tyg, må inte kallas trasa
Genom fördömelse tillförs ingen visdom
Förstärker bara uttrycket, vi och dom.

Bättre tiga, än yppa hemlighet i alla fall
Tillitsfull, inger förtroende, så vara skall
Lösmynta, drar ofta förhastade slutsatser
Innan vet ordet av, råkat ut för strapatser.

Bättre tiga, men ej då nåt må rättas till
Tråkighet kan förhindras, genom att säga till
Men veta när bäst är, höja upp sin stämma
Tillämpa sunt förnuft, bästa sättet bestämma.

Bättre tiga, än att illvilligt förtal försvara
Om någonting förmedla, ärlig o öppen vara
I hederlighet bygger upp, äkta förtroende
Av påhitt, lögn, falskhet, då helt oberoende.

Rättmätigt Fått.

rättmätigt fått

Avundsjukan är en förfärligt otäck farsot
Den Svenska värst, på tal om vilken sort
Om någon, för just den har råkat illa ut
Blir varse vad den handlar om, punkt slut.

Den Svenska avunden, känd och etablerad
För ingen av oss okänd, då presenterad
Min undran är stor, vad på, detta beror?
Förnöjsamheten utrotningshotad, jag tror.

Varför missunna någon vad rättmätigt fått
Alla må väl leva lyckligt, med sin egen lott
Att se med oblida ögon, på nästans framgång
Syns leda till medmänsklighetens bortgång.

Avundsjuka ögon ser, som tycks från underläge
Egot vill så gärna ha, vad någon annan ägde
Ser bort från gånger, då själva var avundsvärda
I Ödmjukhet tackar, för allt det eftersträvansvärda.

Med Mitt Mått Mätt.

med mitt mått mätt

Med  Mitt  Mått  Mätt
Sparsmakad portion gör ingen mätt
Retar möjligen upp aptiten
Även fast den är liten.

Med   Mitt   Mått  Mätt
Var och en har ju sitt sätt
Mätmetoderna, varierande och många
Vad gäller storlek, korta som långa.

Med  Mitt  Mått  Mätt
Svårbedömt om inte förberett
Stor del går ej att mäta sig till
Lägg av mätning, låt gå som det vill.

Med  Mitt  Mått  Mätt.
Då tar det med ro, blir allting lätt
Mätinstrumenten i all ära
Aldrig lyfta mer än orka bära.