Livet Flyter På.

Livet flyter på.

Livet flyter på, Gud vet varför
Det faller sig självt det jag gör
Av hotande faror, känner mig oberörd
Var och en i vår värld tycks obönhörd.

Livet flyter på, har väl nån mening ändå
Ageras bör just nu och där vi stå
Den som så tar ansvar för sig och sitt
Reder sig gott, på bekymren kvitt.

Livet flyter på, varken bör eller kan stoppas
Men för ljusare och bättre tider hoppas
Göra sitt bästa är allas vår lott
Fullföljs den, ja då är livet förstått.

Annonser

Det Sköna Bli Inne.

bli inne

Vad här och nu har utkristalliserats
Varur nyskapad värld ska realiseras
Där sedan allt av godo placeras
Om nåt annat må sluta spekuleras.

Den sedan länge legat oss i fatet
Fast inkapslad i avunden och hatet
Avskalat och bortforslat är skrapet
Efter helig strid, det givna resultatet.

Vi kan inte veta, men ha visioner
Hur leva, i varma mänskliga relationer
För sitt liv och nästa känna passioner
Slut på allas intrång och illusioner.

 I mörkaste av tider, få ljus i sinne
Ljusaste än någonsin i minne
Se, höra, känna det sköna, bli inne
För fullkomnad tid vårt hjärta brinne.

 Då brister glädjen ut i jubelsång
Aldrig tidigare hörts nån gång
Vägen till ny verklighet blev lång
På, ’ALLMAKTENS’ utlagda spång
Tas så, avgörande slutgiltigt språng.

Vad Som Helst.

vad som helst

För dagen — för veckan, är temat
Vad som helst utom schemat
Ingen ska få hållhake på min själ
Den har sina egna sakliga skäl.

Teman binder upp ämnesvalet
Tills det blir både hackat och malet
Känslan må styra, vad är för handen
Må intet av godo, rinna ut i sanden.

Av erfarenheter blir omdömet gott
I mängder, genom åren jag fått
För mycket av de goda kan ingen ha
Men, även av måttlighet mår man bra.

Givmildhetens Tankesmedja.

givmildhetens tanke...

Vad man ger, generera till att få ännu mer
Det givna, avgjort det sublima, vad en avger
Gåvorna är håvorna, då med hjärtat givna
Vilka kan då känna sig efterblivet övergivna?

Presenter som är givna av kutym och tradition
Förvisso, vanligt tillvägagångssätt i gratulation
Vad Du av hjärtat ger, det lilla, blir likväl stort
Där hjärtat är, ingen ånger, vad sagt eller gjort.

Måste väl vara, välvilligheten som räknas med
Största tillgången för givmildhetens tankesmed
Välvilliga människorna, ger långt innan nån ber
Gör också detsamma , om någon  hör eller ser.

 

Rar Liten Stare.

liten stare

Rar liten stare höll vår-serenad
Stod vid mitt fönster på parad
Burrade upp sin skimrande fjäderskrud
Guldgula näbben gav bedårande ljud.

Tack lilla stare, Du gladde mig stort
Intet mindre än en näktergal gjort
När det stora i det lilla kan ses
Uppenbart är, det fås mer än det ges.

Strax kom en talgoxe stämde in i låten
Gjorde mig om möjligt mer belåten
När behov av uppmuntran är som störst
Kommer trösten inte sist men först.

Bästa Vilja i Världen.

basta-vilja-i-varlden

Goodwill, byggs av många ting under lång tid
Men kan raseras av bara en sak på nolltid
Strävan efter gott rykte, kan ej ta rast
Ty återställa igen, görs inte med hast.

Goodwill, kan lätt förtalas bort
Så, för många välgörare blev gjort
Lögner sällan värdiga att bemöta
De förgör sig själva — som med all röta.

Goodwill, äger den, som vill alla gott
Envar som detta vill — stor gåva fått
Men räcka till för allt och alla
Överanstränger välviljan, får den att falla.

Goodwill, är att välja av goda skäl
Prioritera lika, andras som eget väl
Begränsningar är bra att kunna göra
Bara en sak i taget kan vi utföra.

Goodwill, ett låneord, hörs på uttalet
En får väl tacka, för det ordvalet
Men ej själva ordet, utan dess mening
Som bildar ’goodwillfrämjandets’ förening.

Goodwill, med bästa vilja i världen
Utför inga stordåd, men när den
Välvilja, befrämjar ett gott renommé
Som för utövarna  blir till välsignelse.

Stråla Lilla Människa!

strala-lilla

Där finns yttre och inre strålglans
Behövs så väl, lite till mans
För oss lysa upp, bereda vägen
Av den växa, bli mer oförvägen.

Strålglans uppfattas av inre synen
Utan ens höja på ögonbrynen
Där var en, rör sig i den hela tiden
De flesta omedvetet, går bredvid den.

Strålglans svår att se, än mindre ta på
Men om den be, något av den få
Handlar om andligt, ej bildligt fenomen
Fast mer verkligt, påtagligt än teorem.

Var kommer nåt så obestämt ifrån
Svar: ”Den bara finns där som ett lån.”
Ämnad för att sen vidare sprida
Ingen av brist på strålglans ska lida.

Som till exempel en stjärnas glans
Mot en klar natthimmel sig befanns
Dess strålar leka med, kisa åt
Så sprids de vidare även efteråt.

Stråla, stråla, lilla människa här
Då, på en gång, syns var Du är
Stråla för Dig själv och andra
Upplysta sen tillsammans vi vandra.

Utropstecken!

utropstecken

Går omkring likt utropstecken av tacksamhet
Varje dags minut, pockar på uppmärksamhet
De som inte kan tacka för biten, om än liten
Troligen missar tillgången, av den större biten.

Tacksamheten en gåva så utomordentligt unik
Av den kan även fattiglappen känna sig rik
Tänk så värdefullt, ett ifrån hjärtat sagt tack
Givare som mottagare, blir gladare av tack-snack.

Tacksamheten är som en känsla större än stor
Är självuppfyllande om i människo-hjärtan bor
Tacka vet jag!  Det skadar ju i alla fall ingen
Viktigare tacka för godheterna än för tingen.

Litet tack öppnar upp åt mera att tacka för
Vem kunde väl ana, vilken skillnad tacket gör
Försök får Du se, ingen kan tacka för mycket
Fortsätt ge och ta emot, lätta på skuld -trycket.

Helt Apropå.

helt-apropa

Helt apropå, en överraskande utgångspunkt
Då beroende på, personens egen ståndpunkt
Om tackar o tar emot, vad helst än uppträder
Oberoende, i vilket väder eller i vilka kläder.

Helt apropå, för de spontana, så passande
Mår ej bra av allt inmutande och anpassande
Vad just för stunden känns rätt på alla sätt
Måste då inte alls, så i detalj vara förberett.

Helt apropå, kan man ju få, en ide’ att utöva
Goda idéerna, är ingen ide’ att fördomspröva
Onaturligt, samt allt förvrängt, skall väljas bort
I äkthet, i sanning, har givetvis placeringskort.

Kärlekens Tonart.

karlekens-tonart

Älskad — Välsignad — Beskyddad, är jag
 Bebådad, bedagad, benådad, till denna dag
Där föreligger något på tillväxt i min själ
Uppenbar begåvning, i allt vad åsyftats väl.

Älskad — Välsignad — Beskyddad, välbehållen
Delmål efter delmål ägt rum, bestått kontrollen
Befunnits duglig, så där mänskligt betraktad
Av blidaste öde förberetts, tillitsfullt beaktad.

Älskad — Välsignad — Beskyddad, i tillblivelsen
Så har liv efter liv erbjudits, ädlaste ingivelsen
Varken syfte eller händelse, av en erbarmlig art
Andens mystik, Fridens musik, Kärlekens tonart.