Det Äkta Sanna.

det äkta sanna

Ingenting går upp, emot det äkta genuina
Strunt samma, om kopior är aldrig så fina
Det äkta sanna är också eftersträvansvärt
Ty däri ligger, vad vi håller evigt kärt.

Allting förgylls, där sanning etablerats
Hela livet fylls av kärlek som förmerats
Intet blir varken svårt eller hämmande
Medkänsla, i samverkan ej främmande.

Någonting, är icke helt betydelselöst
Någon åt någon annan, mången gåta löst
Någonstans finns den äkta vän, Du åstundar
Av ödet betingat, för Ditt bästa ej blundar.

Vill Du så kan Du, är Du som bestämmer
Sätt igång nu, då med något annat stämmer.

Annonser

I Längden Till Brädden.

i längden till bredden

Tacksamheten fyller mig i längden till brädden
Tilltalande så väl i dags aktiviteter som i bädden
Ha tacksamheten som sin ständiga följeslagare
I gemenskap, bort-föses eventuella bedragare.

Tacksamheten, en känsla ömsint, varm och god
Som inger framtidshopp o därmed stärkt mod
Den alls ingen tacksamhet, i hjärtat känner av
Förmodligen okänslig, eller alltför stora krav.

Tacksamheten, utan den, benägen att bli sjuk
Liv, mitt i det, i nutiden, till sinnes ödmjuk
Den behöver varken skolas in, eller utbildas till
Finns där bara, goda livets läxa självlärd utantill.

Överraskningarnas Tidevarv.

överraskningarnas tidevarv

När överraskningarnas tidevarv blir beboeligt
Det otroliga kan hända, blir troligt
Där vänds upp o ner på alla begreppen
Från berget ner i dalen flyttar Jeppen.

De omusikaliska börjar sjunga och spela
Snåljåpen, går genast med på att dela
Envisheten ger med sig, är idel öra
Den avundsjuke, jantelag ej längre anföra.

I det lilla bli varse storhet
Det stora i grunden byggd av litenhet
Vad förr var undanskymt och grått
Kommer fram i ljuset, äntligen förstått.

Hund och katt blir bästa vänner
Ingen avoghet mot annan känner
Allt gott hos alla växer till
Vi, undantagslöst i den världen leva vill.

Sjukdom, krämpor, otäcka minnen blott
Ej långt därefter frågas: ”va ä de fö nåt?”
Var och en får sin uppgift här i livet
Arbetslösheten helt på flykten drivet.

Kulturen blommar på alla sätt o vis
Konstnärer och andra kommer ur sin kris
Kyrkan öppnar upp, omfattar religioner alla
Domedagstoner tystnar — lovsångstoner skalla.

Det gamla onda som människor förnedrade
Som gjorde dem till mindre bemedlade
Då skall förlåtas och därmed glömmas
Påbörja nya liv, där ingen skall fördömas.

Det Bästa Vi Har…

det bästa vi har

Det bästa vi har är varandra
Gäller alla som på livsvägen vandra
Om detta vore vår ’givna paroll’
Inser snart, det spelar stor roll.

Det bästa vi har, må vi stötta och värna
Ställa upp för varann mer än gärna
Självklart göra det bästa man kan
En ann är så god som en ann.

Det bästa vi har, utan nån jämförelse
Finns alltid kvar, känslig inre rörelse
Så har vi och tar vi, vårt bästa ansvar
Innerlig omtanke —  medmänskligt svar.

Det bästa vi har, bara finns där
Liksom vännen man håller så kär
Vet egentligen inte, hur väl en vill
Över alla gränser, når och räcker till.

LEVA LIVET!!!!

leva livet!!!!!

Varför i själva verket ängslas, då innerst vet
Detta, så klart, bli bra, kommer ej att gå bet
Men för varje gång orosmolnen tornas upp
Behöver tanken: ”Kämpa på, ge inte upp.”

Varför inte lära, av de gånger som lyckas
Borde i minnet va inpräntat, kan tyckas
Men ingen gång, ett besvär likt ett annat
Nya erfarenheter införlivats, bland annat.

Varför inte ta problemen, för vad de är
Rena rama utmaningar samt därur lär
Hur ska människor bli som de må vara
Om ej börjat leva, för helheten ansvara.

Min Själ Får…

min själ får...

Min själ får mer utrymme, större bredd
Utan att varken bli hörd eller sedd
Den bara är där, i harmoni med kroppen
Vad helheten beträffar, känns bara toppen.

Min själ får mer tillsyn och medbestämmande
Känns riktigt och rätt, inte alls hämmande
Ger heller inga ljud ifrån sig, när den talar
Ändå i lyhördhet, hörs över berg och dalar.

Min själ får råda, ty däri finns intelligens
Om inte, borträknad livsviktig ingrediens
Bevare mig väl, för själ som saknar substans
Då ingalunda utrustad med vett eller sans.

Vem Lyfter?

vem lyfter

Vem lyfter mej ur och i sammanhangen
Ibland med fördröjning, ibland på momangen
Varande i dess mitt, sen plötsligt står utanför
En annan gång införlivad, då som entreprenör.

Vem lyfter mej till livets högsta höjder
Där får erfara de mest berikande fröjder
Andlighetens änglar omkring mej skockas
Dom vill mitt bästa, inga viljor krockas.

Vem lyfter mej, då jag är på väg att falla
I ett enda syfte, min goda vilja framkalla
Har jag den, bekymren som bortblåsta
Ej heller läge, där positionerna är låsta.

Vem lyfter mej i håret, då själv jag borde
Helt säkert omöjligt, därför inget gjorde
Banna sig i efterhand, till nån nytta ej leder
Men förtänksam, om hjälp sin lyftare beder.

Bakom Kulisserna.

bakom kulisserna

Dagens dikt ej fått sin näring
Av någon intellektuell  förtäring
Idag,  är ännu  ung och  obrukad
Ej av något vardagligt, uppslukad.

Morgonens  nyhetsportion 
Innehöll  ingen  sensation
Nyhet,  lika med  gammalt  uttjatat
Om sånt som de länge nog, pratat

Det mesta sker bakom kulisserna
Där finns de största premisserna
Resultaten långt senare uppenbaras
Då stora, Liv och Dödsfrågorna besvaras.

Ständigt i Tiden.

Ständigt i tiden

Livet i sig självt en enda bön
Om varaktig förbättring, själslig lön
Den utandas, är ständigt i tiden
Fokuserad på allt gott för framtiden.

Böner, outtalade de allra flesta
Ligger i luften, önskar oss det bästa
I svåra situationer, till hjälp och stöd
Då och då, som tack för dagligt bröd.

Bönesvar fås, mer och mindre villkorslösa
Snarast till de kärleksfulla och generösa
Göra det bästa, finaste av och med sitt liv
Bön i varje andetag ger rätt perspektiv.

Att Lyssna Inåt.

att lyssna inåt

Känslor, tankar, som är närliggande
I sina berörande punkter, triggande
Dom varken går eller skall avfärdas
Då allas vårt bästa tillses, åtgärdas.

Känslor, tankar som ej gör sig gällande
Sällan mynnar ut i ett verkställande
Nej, de bör lyssnas till och respekteras
Om inte, kan godaste idéerna spolieras.

Känslor, tankar, samverkar då överensstämmer
Varandras bundsförvanter, därmed ingen jämmer
Är fråga om att lyssna inåt, bägge huserar ju där
Främmande eller obehörig, göre sig icke besvär.