Där Man Står.

där man står

Fast, då och nu kommer en svacka 
Vill jag min Skapare oändligt tacka.
Livet är ju den skola det är
Hur kan då levas utan besvär.

Finns hur mycket som helst att lära
Bäst resultat, att få vara med sina kära.
Att göra vad göras kan, där man står
Det borgar för fast jobb i alla år.

Den rätta insikten och starka tron
Där ur växer den himmelska ron
Tappa andan för nån timma eller fler
Att stanna upp, utökad förståelse ger.

Annonser

Det Finns Krafter.

det finns krafter

Det finns krafter som arbetar emot och för
Den ena tillför bot, den andra förgör
Något kan verka enbart gott
Men visar sig vara av ondo blott.

När vår värld av lögner florera
Ingen kan veta tidpunkten att protestera
Det som idag är helt rätt
I morgon förändras till  reträtt.

Kanaler som förut sanningar sagt
Är nu helt från vettet bragt
Ingen vet vad de gör eller bör göra.
Allting för alla, är en enda röra.

Nu ondskan på sig själv gör slut
Det äkta, sanna kan komma fram och ut.
Då visas skillnaden så uppenbar
Och människan i tacksamhet står kvar.

Se Tiden Ann.

se tiden ann

Avvakta, dröja, se tiden ann
Inte många som dylikt kan
Nej, de rusar runt så nervösa
Med tid på annat sätt förslösa.

Avvaktan, fodrar lugn och tillförsikt
Att veta vad som är av vikt
Dröjsmål, ingen påstår sig gilla
Men av väntan själen sig stillar.

Se tiden ann, den avpassade rätta
Omöjligt att, exakta tidpunkten sätta
Handlar om inväntan av turen
Att finna sin hållplats, väntkuren.

Nyfiken i En Strut.

nyfiken i en strut.

Fresta, locka, försöka förleda
De flesta olyckorna föranleda
Allt slutligen leder till förfall
Fast några tog det som ett kall.

Frestelsen ingår i livets menyer
Farorna osynliggörs, när visas dess vyer
Lockelse föregår fåfängt beslut
Kanske av den nyfikne i en strut.

Den karaktärsfaste kollras inte bort
Alla frestelser håller han kort
Men svaga lättledda är klientelet
Där frestaren säkert tar hem spelet.

Förmildrade Omständigheter.

förmildrade omständigheter

Så  gott  att  få  tillbaka                                             
Något, någon  man fått  försaka
Hur än  varit med  förskräckligheter
Finns  ändå förmildrande  omständigheter.

Ingen är ond från början till slut
Med  förståelse  ser  det annorlunda  ut
Människosläktet  har  mycket att lära
Innan  vi  varandras  bördor kan bära.

Med  kärlek till nästan och Gudomligt  stöd
Skapas  en jord som åt alla ger  bröd
Där den minste ska bli störst och höras
Om alla tar sitt ansvar, gör vad må göras.   

Bland Annat — Hålla Handen.

bland annat hålla handen

Hålla i, hindra, hålla fast
Samma som bevara, bibehålla, i kontrast
Hålla löften och hålla i handen 
Tillsammans knyta vänskapsbanden.

Hållare, håller något uppe, stöd ger 
BH, på detta sätt sig beter
Att låta någon hållas 
Tillåts göra saker utan att kollas.

Hållning, sätt att gå och stå
Beteende, attityd, karaktär menas också
Hållningslös, vacklande och utan ryggrad
Karaktärslös så till den milda grad.

Hållfast, stadig, stark och solid
Inget som lätt kommer på glid
Motstå belastning, lika med hållfasthet
Den förmågan bidrar till ens trygghet.

Hållen, skött och vårdad, väl eller illa
Önskas väl, i det stora som det lilla
Strängt hållen, den efterhållne  bliver
Håll i gång, minst av allt han bedriver.

Uppfriskande Naturpreparat.

uppfriskande preparat

Det glada skrattets energitillskott
Tillhör de helande resurserna vi fått
Mest spridda välgörande medikament
Helt utan biverkningar för nån patient.

Skrattets uppfriskande naturpreparat
På personers livsandar sätter fart
Med risk för smitta, utlösa epidemi
En sådan där ingen vill gå fri.

Humoristerna har här stor fördel
Tillgodogöra sig nämnda dundermedel                    
Den mindre begåvade i detta avseende
Är pessimisten med sitt mörkerseende
Vem vet, kanske räcker för honom, ett leende.

I Sakens Natur.

i sakens natur

Vad ligger i sakens natur, bra att veta
Då lättare agera på sätt som är konkreta
Detta fordrar en strävan att förstå sig på
Vad ej öppet syns, men finns där ändå.

Det ligger i sakens natur, i dess konstruktion
Till vilken nytta var tänkt för, i sin funktion
Allting må ha sin grund i naturlig förklaring
Om inte, så för annat tills vidare i förvaring.

Ligger i sakernas natur, fylla någons behov
Därmed kan förmodas, tillkommer upphov
Vad naturligt är med tingen, kan ifrågasättas
Nej, långt därifrån, då nytt på nytt inrättas.

Älskar Du Någon?

älskar du någon

Naturlig följdriktning, som leder till förvandling
Tanke ger talade ord som bekräftas i handling
Dessa två första menlösa, om blir kvar vid det
Älskar Du någon, så för all del visa det konkret.

Naturlig följdriktning, till påkomna frågor få svar
Kan komma direkt, ibland tar upp till flera dar
Vetgiriga med otal frågor på tungan går omkring
Svaren gagnar vetskapen, när allt kommer kring.

Naturlig följdriktning, nyfödd som sen växer till sig>
Allas vår början sker, avhängigt vad en får till sig
Men oavsett i ens egna liv, alltid inta huvudrollen
I verkligheten agera, kan bara den som har bollen.

 

Lyser Upp Vardagen.

lyser upp vardagen

Leendet lyser upp, Din och nästans sfär
Och ännu mycket mera, då Du är kär
Ingen påfrestning, ej möda, det bara är.

Leendet lyser upp, ett annars trist tillhåll
Alla vill va närvarande där, ej på annat håll
Leende personer, ger och ler utan uppehåll.

Leendet lyser upp, och förskönar anletsdragen
Dra på munnen och Du blir vänligt mottagen
Smilet det rara, om något lyser upp vardagen.

Leendet lyser upp, fungerar just likt solstrålar
Uppiggande, välgörande, för själva livet skålar
I glada färger och former, sin omgivning målar.