Det Finns Krafter.

det finns krafter

Det finns krafter som arbetar emot och för
Den ena tillför bot, den andra förgör
Något kan verka enbart gott
Men visar sig vara av ondo blott.

När vår värld av lögner florera
Ingen kan veta tidpunkten att protestera
Det som idag är helt rätt
I morgon förändras till  reträtt.

Kanaler som förut sanningar sagt
Är nu helt från vettet bragt
Ingen vet vad de gör eller bör göra.
Allting för alla, är en enda röra.

Nu ondskan på sig själv gör slut
Det äkta, sanna kan komma fram och ut.
Då visas skillnaden så uppenbar
Och människan i tacksamhet står kvar.

Annonser

En Nypa Salt.

en nypa salt

Dagar kommer och går förbi
I dess spår, ingen densamme förbli

Våra liv, med varandra hänger ihop
Välja gemensam väg, faller i samma grop.

Den, livets mening har som mål
Många motgångar och svårigheter tål

Det är den målinriktades envetenhet
Som bär över — stötestenar och förtret.

Lycklig är den, som trots allt
Tar det mesta, med en nypa salt
Besvikelser finner då ej underlag
Hos någon, som rätt tar hand om sin  dag.

Se Tiden Ann.

se tiden ann

Avvakta, dröja, se tiden ann
Inte många som dylikt kan
Nej, de rusar runt så nervösa
Med tid på annat sätt förslösa.

Avvaktan, fodrar lugn och tillförsikt
Att veta vad som är av vikt
Dröjsmål, ingen påstår sig gilla
Men av väntan själen sig stillar.

Se tiden ann, den avpassade rätta
Omöjligt att, exakta tidpunkten sätta
Handlar om inväntan av turen
Att finna sin hållplats, väntkuren.

Av Äkta Virke.

av äkta virke

En epok av ondo går till ända
Och allt till människans bästa ska vända
Vad som sanningar oss delgivits
Till degradering och förfall har blivit.

Vi har matats med vetenskap och fakta
Som livets egna värden kom att förakta
De vackraste bilderna i vår värld
Förvändes till ej igenkännlig ofärd.

Det som är av äkta virke i grunden
Står sig utan vidare, långt mer än för stunden
Godhetens värme och ljusets källa
Vårt paradis på jorden kan återställa.

Fullgott Försvar.

fullgott försvar

Högmod går före fall
Så blir dennes saga all
Att något för egen vinning bygga
Mot framtiden, en förgänglig brygga.

Glömma sig själv och egen betydelse
Ett råd med livsviktig  lydelse
När man nästans  bästa i siktet har
Mot  högmodstankar, är fullgott försvar.

Högfärden går ut på att förringa
Medkänslor finns då  heller inga
Om någon flyter ovanpå, vill glänsa
På kärlek och trohet han livet länsa.

Ur ödmjukhet föds ingen fåfänga
Men med den möjligt att mänskligheten förlänga
En ärligt ödmjuk, tjänande och god vän.
Har i sig uppnått högsta potensen.

 

Förmildrade Omständigheter.

förmildrade omständigheter

Så  gott  att  få  tillbaka                                             
Något, någon  man fått  försaka
Hur än  varit med  förskräckligheter
Finns  ändå förmildrande  omständigheter.

Ingen är ond från början till slut
Med  förståelse  ser  det annorlunda  ut
Människosläktet  har  mycket att lära
Innan  vi  varandras  bördor kan bära.

Med  kärlek till nästan och Gudomligt  stöd
Skapas  en jord som åt alla ger  bröd
Där den minste ska bli störst och höras
Om alla tar sitt ansvar, gör vad må göras.   

Bland Annat — Hålla Handen.

bland annat hålla handen

Hålla i, hindra, hålla fast
Samma som bevara, bibehålla, i kontrast
Hålla löften och hålla i handen 
Tillsammans knyta vänskapsbanden.

Hållare, håller något uppe, stöd ger 
BH, på detta sätt sig beter
Att låta någon hållas 
Tillåts göra saker utan att kollas.

Hållning, sätt att gå och stå
Beteende, attityd, karaktär menas också
Hållningslös, vacklande och utan ryggrad
Karaktärslös så till den milda grad.

Hållfast, stadig, stark och solid
Inget som lätt kommer på glid
Motstå belastning, lika med hållfasthet
Den förmågan bidrar till ens trygghet.

Hållen, skött och vårdad, väl eller illa
Önskas väl, i det stora som det lilla
Strängt hållen, den efterhållne  bliver
Håll i gång, minst av allt han bedriver.

Uppfriskande Naturpreparat.

uppfriskande preparat

Det glada skrattets energitillskott
Tillhör de helande resurserna vi fått
Mest spridda välgörande medikament
Helt utan biverkningar för nån patient.

Skrattets uppfriskande naturpreparat
På personers livsandar sätter fart
Med risk för smitta, utlösa epidemi
En sådan där ingen vill gå fri.

Humoristerna har här stor fördel
Tillgodogöra sig nämnda dundermedel                    
Den mindre begåvade i detta avseende
Är pessimisten med sitt mörkerseende
Vem vet, kanske räcker för honom, ett leende.

All Tid I Världen.

all tid i världen

Oh nej, där fanns ingenting att hämta
Därom, nu och då det brukas skämta
De flesta vill ha sin lön för besväret
Men låtsas sällan om, detta begäret.

Oh nej, inte får Du gå före mig i kön
Sådant rätt så ofta utövas, oavsett kön
De syns ha all tid i världen till väntan
Men inte då gäller köer, är kontentan.

Oh nej, inte har Du råd med det och det
Men kostar på Dig, utan en tanke på det
Dyra fina prylar, sådant ger extra status
Men loppisfynden, de är ju nästan gratis.

Lyser Upp Vardagen.

lyser upp vardagen

Leendet lyser upp, Din och nästans sfär
Och ännu mycket mera, då Du är kär
Ingen påfrestning, ej möda, det bara är.

Leendet lyser upp, ett annars trist tillhåll
Alla vill va närvarande där, ej på annat håll
Leende personer, ger och ler utan uppehåll.

Leendet lyser upp, och förskönar anletsdragen
Dra på munnen och Du blir vänligt mottagen
Smilet det rara, om något lyser upp vardagen.

Leendet lyser upp, fungerar just likt solstrålar
Uppiggande, välgörande, för själva livet skålar
I glada färger och former, sin omgivning målar.