Med Ljuva Toner.

med ljuva toner

Det vanliga är väl blommor i hatten
Men här ovan har de hamnat i tratten
Så där vi mångt och mycket kan pryda
Om vårt estetiska sinne ska efter-lyda.

En blomma i hatten, ett gott betyg
Verklig uppmuntran åt en som är blyg
Bär Du av blomster en heltäckt hatt
Med fog kan kallas, min mobila rabatt.

Genom grammofontratten strömmar ljuv musik
För människorna i nutid, så helt unik
Vår framtid skall uppfyllas med ljuva toner
Blomster i din hatt och trattkompositioner.

Annonser

Inre Melodi.

inre melodi

Ur varje dag, tonar en inre melodi
Bästisen, kropp med själ i harmoni
Dagens trudelutt, måste lyssnas fram
Låta överrösta, allsköns stoj och glam.

Mycket mer än vi tror och vet, finns till
Stor portion erfarenhet, och vad helst vill
Allvetaren i oss, är långt ifrån medveten
Hur begränsad kunskap, om än enveten.

Varje individs givna förmåga, utveckling
Tillåtna agerandet, ses i vilken utsträckning
Tror man sig veta det mesta om varandra
Egna perspektiv, ger ingen rätt att klandra.

Utsikter, vyer beroende från vilket håll
De bortskymda, anses vara lika med noll
Ur vems vinkel, i vilket syfte, utmärkande
Ju flera sinnen, desto mera förstärkande.