Det Äkta Sanna.

det äkta sanna

Ingenting går upp, emot det äkta genuina
Strunt samma, om kopior är aldrig så fina
Det äkta sanna är också eftersträvansvärt
Ty däri ligger, vad vi håller evigt kärt.

Allting förgylls, där sanning etablerats
Hela livet fylls av kärlek som förmerats
Intet blir varken svårt eller hämmande
Medkänsla, i samverkan ej främmande.

Någonting, är icke helt betydelselöst
Någon åt någon annan, mången gåta löst
Någonstans finns den äkta vän, Du åstundar
Av ödet betingat, för Ditt bästa ej blundar.

Vill Du så kan Du, är Du som bestämmer
Sätt igång nu, då med något annat stämmer.

Annonser

Ordagrant.

ordagrant

Inget att rapportera, så där ordagrant
Men huvudsaken, det är vist och sant
Sanning för mig, för annan tycks osant.

Med helt identiska uttal och meningar
Finns inga personer, möjligen föreningar
En del i rättan tid, andra med förseningar.

Tänka sig, går visst att skriva om ingenting
Som blir till någonting när allt kommer kring
Alla som yttrar sig, färgats av sin omgivning.

Ord som nu en gång sagda, ändå bara ord
Förverkligade, genom goda gärningar på jord
Ord utan handling — kan sägas vara ogjord.

Till Punkt och Prickar.

till punkt och prickar

Varför ska allt vara så utstuderat?
Innan det kommer till, blir utåt agerat
Kanske bäst hanteras i efterkonstruktionen
Invända, använda sunt förnuft i givna situationen.

Varför ska alla råd följas till punkt o pricka?
Då inser, de passar ej in på min mätsticka
Vissa goda råd, kan visa sig vara dyrköpta
Inse alla är inte ur en o samma mall stöpta.

Varför ska alla, i ett visst led sig inrätta?
När helst sin egen prägel på det, vill sätta
Nej, fram för fria val, förutan given trend
Personligt engagemang, verkar bäst *In The End*

Goda Idéers Ljus.

Goda ideers ljus

Mänskliga hjärnor, likt vandrande växthus
Tankar är fröna, grobara i goda idéers ljus
Det finns dom som stannar på knoppnivån
Utan omvårdnad och oförbätterlig jordmån.

Mänskliga hjärnor, gjorda för tillväxt, utveckling
Under tiden, kan lätt råka hamna i förveckling
På alla vis och sätt, skall gödslas och stimuleras
Utan rätt näring, omöjligt växa till, eller förmeras.

Mänskliga hjärnor, drivhus för fria energier
Är inte som många tror, endast fria fantasier
Hjärnor får absolut inte korkas, åsidosättas
Utan tankars växtkraft, noll kultur inrättas.

 

På Rätt Kurs.

på rätt kurs

Vad finns där uppe, må bringas ner
Solklart den får som ödmjukast ber
Allt gott ifrån det höga tacksamt emotta
För regn vid torka, därefter solsken vill ha.

Med blickarna riktade endast i marknivå
Om ej se upp vad går, lätt att snubbla då
I varsamhet med säkra steg når framgång
Aldrig tappa modet om än vägen syns lång.

Men se uppåt och framåt med tillförsikt
För allas vår överensstämmande stora vikt
Ingen kan bestrida, högre maktens resurser
Givande fria energier ser till, på rätt kurs är.

Efter Bästa Förmåga.

efter bästa förmåga

För varje dag, solen går upp och ner
Hållfasthet ger, mellan långhalm och ler
Samma sol, torkar leran och smälter smöret
Genom era efter era, tar ingenting för det.

Formerar allt, mellan solens upp och nergång
En del till utveckling andra till undergång
Alla har vi ju så olika förutsättningar
Till våra egna individuella förbättringar.

Allt levande under solen har fått sin chans
Att finna sin plats i livet, någonstans
Det är bara utifrån den, vi kan verka
Efter bästa förmåga, formeringen stärka.

 

I Humorns Ytterkanter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Allvaret finns i botten av varje skratt
Har alltid graden på nöjesskalan satt
Skratt kan vara glädjelösa och tomma
Varligt utlösta, är till vårt fromma.

Allvaret finns i humorns ytterkanter
Och alltid, när vad sägs, sant är
Hinner fatt skämtare som gjort bort sig
Varligt ta hand om lustigkurren ’Trotsig’.

Allvaret vill tagas, för vad det är
Med givna gränser för dess karaktär
Ibland inbakad i det hela, som krydda
Väl inprovade, passform — skräddarsydda.

Lögn som heter Duga.

lögn som heter duga

Lögnen hör till oförsvarliga egenheter
Men i vissa lägen, förmildrande omständigheter
Den rätt upp och ner på synen vänder
Sufflerad ibland från vad sinnet bänder.

Lögn kan i stort ligga sanning nära
Men avviker, sig från vad sant är, sära
Sanning och lögn håller jämna steg
Även det sanna blir lögn, när man teg.

Lögn kan beskydda, ibland rädda liv
Må ej väljas före annat alternativ
De som bedyrar sig, aldrig ljuga
Uttalar en lögn som heter duga.

Mer Eller Mindre Sårbara.

mer eller mindre

Sårbarheter i krig ett dilemma
Men även i fred och där hemma
Ingen går helt säker någonstans
Eller leva som om faror inte fanns.

Krig blir aldrig vunna bara förlorade
Fast vinster av båda parter förstorade
Människor är ju sårbara i alla lägen
Så väl på, som vid sidan av vägen.

Ingen kan gå oskadd genom livet
Vissa helt uppenbara andra O-beskrivet
Alla är mer eller mindre sårbara
Beroende ock på förmåga att försvara.

Omtankens Resurs.

det bästa vi har

Ta och ge, känna omtanke 
Om den ska vi stilla be
Vad vore vi förutan den,
Vår fasta grund till gemenskapen.

Omtanken borde alla pröva på 
Den är lika fin att ge som få
Omtanke, kärnan  i  medvetenhet 
Känslan — besläktad med kärlek.

Stannar ej vid, bara tanke
Därtill läggs även en manke
Omtanke försummas i tidspress
Ej undra på, vi lever under stress.

Kanske, bra ämne för kvällskurs 
”Hur locka fram omtankens resurs”
Stora som små har behov av den
När bemötas skall, alla kraven.

Där räckes en hjälpande hand
 Alltid, inte bara ibland
De omtänksamma måste premieras
Om inte samvaron ska spolieras