Kritiska Lägen.

kritiska lägen

Dessa klagokommentarer, att betacka sig för
Bara så beklagligt illa, sin mottagare berör
Dessutom har klagandets ogräsfrö blivit sått
Utan empati däri, som ingen endaste förstått.

Dessa obetänkta yttranden, borde ej få göras
Samtal oss emellan, ska med vänlighet föras
Ingen blir av dylika kommentarer lyckliggjord
Ändå sås ut, här o där, ibland runt middagsbord.

Dessa personer, som kritiserar andra, ofta och gärna
Men i förlängningen, utmattar de sin egen hjärna
Kritiska lägen, då ovisst är om själva utgången
Kanske klagats, kritiserats så, för sista gången.

Dessa i grunden, på intet sätt tilltalande uttryck
Gör här och lite varstans, sällan goda intryck
Men stoppa otidigheterna redan från starten
Vänligheter skapas, borta är sen, den olaten.

Annonser

Gott Förfarande.

gott förfarande

Absolut ingenting att klaga på, vad då
Har ju vad jag behöver, ja mera ändå
Att knota — den tristaste sysselsättning
Klagande i sig, utgör ingen förbättring.

Bekymmer och mödor åt det negativa hållet
Men ta emot, förvandla, till rätta innehållet
Går lätt att förstora vad syns små bagateller
Sedan stora nog, det mesta på ända ställer.

Vissa personer, vill ha nåt att oroas över
Då något de fixat, nytt ängslande behöver
Svårigheter som oroar från topp till tå
På insidan frätande, själen tar skada då.

Gott förfarande, aldrig ta ut nåt i förskott
Men alltid, först invänta dess startskott
Lycka liksom motgång, har o tar sin tid
På rätta tron beror, också typ av individ.

Ordagrant.

ordagrant

Inget att rapportera, så där ordagrant
Men huvudsaken, det är vist och sant
Sanning för mig, för annan tycks osant.

Med helt identiska uttal och meningar
Finns inga personer, möjligen föreningar
En del i rättan tid, andra med förseningar.

Tänka sig, går visst att skriva om ingenting
Som blir till någonting när allt kommer kring
Alla som yttrar sig, färgats av sin omgivning.

Ord som nu en gång sagda, ändå bara ord
Förverkligade, genom goda gärningar på jord
Ord utan handling — kan sägas vara ogjord.

Bättre Tiga.

bättre tiga

Bättre tiga, än uttryckligen sig förfasa
Vackert stycke tyg, må inte kallas trasa
Genom fördömelse tillförs ingen visdom
Förstärker bara uttrycket, vi och dom.

Bättre tiga, än yppa hemlighet i alla fall
Tillitsfull, inger förtroende, så vara skall
Lösmynta, drar ofta förhastade slutsatser
Innan vet ordet av, råkat ut för strapatser.

Bättre tiga, men ej då nåt må rättas till
Tråkighet kan förhindras, genom att säga till
Men veta när bäst är, höja upp sin stämma
Tillämpa sunt förnuft, bästa sättet bestämma.

Bättre tiga, än att illvilligt förtal försvara
Om någonting förmedla, ärlig o öppen vara
I hederlighet bygger upp, äkta förtroende
Av påhitt, lögn, falskhet, då helt oberoende.

Olikheterna Finns.

olikheterna finns

Orden ger innehåll åt olika berättelser
Härmed undanbedes, alla försök till rättelse
Utsikten från mitt läge, är ingen annans
Vad just nu o här sker, ses inte på distans.

Hur kan någon beskriva andras känslor
Omöjligt så väl om mod, som påkomna rädslor.
Olikheterna finns och dom gör sig gällande
Äkta i kråksången, är kraxet, inte skällande.

Orden ska omhändertas, i vänlighet beaktas
Våra tungor för, allas välmående må vaktas
Förflugna ord utan mening, kan vara sårande
Välhållna tungor, så mycket mera bedårande.

Tala Till En Vägg.

tala_till_en_vagg

Inte ofta, faktiskt ganska sällan
Fås upplysning direkt ifrån källan
Då avståndet ökat människor emellan.

Ju längre omvägar desto flera inlägg
För sanningshalten ytterst få belägg
Kanske kan liknas vid, tala till en vägg.

Om vi talar till, men ej når varandra
Inget som sker, ena dan till den andra
Uppmärksamheten hos båda är att klandra.

Medvetna tillståndet mer och mer utmattat
Förutan viss ansträngning, blir lite uppfattat
Om vad det hela rört sig eller innefattat.

Det Där Med Växelbruk.

det där med växelbruk

Med pengar görs mången glad stund
Utan dem, kan drivas från gård och grund
Där allt i pengars värde mäts
Livets egna kvaliteter skyms — förgäts.

Med pengar sparade, gnetade, lagda på hög
Till inga förhöjda livsbetingelser dög
Livets bästa finns där, oavsett köpkraft
Tillgången — medmänsklighet, har alla haft.

På pengar som gödsel, måste sättas sprätt
Då kommer de som först till sin rätt
Må sen prövas — det där med växelbruk
Men ingen plats här, åt nån girigbuk.

All Vår Början.

all vår början

Varje utflykt, resa, kort eller lång
Med allra första steget, är på gång
Varje morgon tas så steget ur sängen
Om villigt och glatt, däri ligger poängen.

Vad sedan menas med, vakna på fel sida
Humörfråga, resten av dagen få genomlida
Någon med karaktär, vanligt sunt förnuft
Inga som helst besvär med sån sidas lyft.

All vår början, så klart bliver svår
Om inte startar ut, just där vi står
Varje fas i livet, i dagen, ska levas ut
I öppet sinne tillvaratagas, punkt slut.

Absolut ¤ Ingenting.

absolut ingenting

Absolut ingenting då kan sluta diskutera
Det som intet är, går aldrig att förmera
Efter ordet absolut, finns ingen pardon
Nej är nej, ja är ja, oavsett typ av person.

Absolut ett slutord, liksom amen i kyrkan
Därefter tyst, totalstopp för varje ny yrkan
Absoluta sanningen, någonting att lita till
Någon som säkert vet eller bara som han vill.

Absolut, som en tillitsfull försäkring låter
I tillägg på prisuppgift, ej prutning tillåter
Sådant är läget, absolut ingenting att göra
Pessimist ger upp, optimist fortsätter köra.

Absolut, lär också ha sina konsekvenser
Då och där hjälper inga som helst referenser
Att bara acceptera och rätta in sig i ledet
Gör de med en fullkomlig tro på beskedet.

Ge Akt På.

ge akt på

 

Ge akt på andningen, lite då och då
Är den lugn, ingenting att tänka på
Blir sen oroad, ansträngd andhämtning
Kanske yttrar sig mer likt en flämtning.

Ge akt på hur gången är, Din kroppsrörelse
Är månntro upprätt eller krum i jämförelse
Rätt kroppsställning, ger så bästa andrum
Själen kommer till tals fastän totalt stum.

Ge akt på, hur Din talan ordagrant framförs
Mumlas bara, slikt för lomhörd icke hörs
Talet må va tydligt o klart i ordbehandling
Skall även höras o förstås i en folksamling.