Fast Handslag.

fast handslag

Handslag, famntag, klapp eller kyss
Frågan i leken, med post från en ryss
Redan förväntades ett bestämt svar
Innan ens visste vem föremålet var.

I de allra flesta fallen gällde handslag
Oftast bortvalt blev kyss och famntag
Leka — är kanske nu för tiden bortlagt
I alla fall så oskuldsfullt som här belagt.

Fast handslag kan ge så mycket mer
Än vi i sällskapslekar tar och ger
I ärlighet, kan löften stadfästas härmed
Ta i hand, trycka lite grand, i avtal är ett led.

Annonser

Vad Verkligt Är.

vad verkligt är

Gå nu bara inte omkring och skryt
Det kan ju stå Dig oförskämt dyrt
Säga som det förhåller sig, bra nog
Har då för det hela, grund och fog.

Vad tjänar till att skrävla och skryta
Skulle aldrig den förnöjsamme nyta
Allt är ju ändå, just vad på riktigt är
Inga ord kan förändra, var, hur o när.

Har Du önskningar om nåt annat än ditt
Nåväl, ta då i spegeln en närgången titt
Kanske finns där redan vad Du behöver
Vid besinning, begär av annat går över.

I Samlat Uttryck.

i samlat uttryck

Tanklöshet, verkligt bra läge för meditation
Men så lagom bra, i uppkommen krissituation
Tankar ska vara klara och välgjort taggade
Ingen vill väl ha några av dumheter naggade.

Tanklöshet, något som lär ha blivit förbisett
Orsaken kan va, illa eller inte alls förberett
Ordet tanklös, kan tyckas diskriminerande
Tankarna finns ju, men är odisciplinerade.

Tanklöshet, beteenden som går att åtgärda
I samlat uttryck, blir tankarna mer värda
Att tänka först och tala sen, vad bör gälla
Så kan vi tanklöshetens härjanden inställa.

Hur Folk Är Mest.

hur folk är

Det goda skulle inga gränser ha
Finns väl ingen som kan bli, för gla
Men betacka ifrån, vad är mindre bra
Alla vet mycket väl hur det ska va.

När varje själ insett vad är allra bäst
Hur lätt att visa vänlighetens gest
Visst är möjligt göra vardag till fest
Tänk om det vore; ’hur folk är mest’.

Där kärleken ges uttryck och blir besvarad
Den allra ljuvaste av känslor är då förklarad
Genom den sen, i de svåraste lägen försvarad
En försäkran om, från allt av ondska bevarad.

Förutsättningar Finns.

förutsättningar finns

Tanke — ord,  möten i samklang
Något att komma med i sammanhang
Samstämmighet är deras nämnare
Som breddar, gör livsvägen jämnare.

Utformning så väl som framtoning
Må ske i samklang vid försoning
Viss tröghet ibland kan anas
Kanske när något större danas.

När tanke — ord  utmynnar i handling
Tre i samklang åstadkommer förvandling
Om då harmoniskt förhållande vinns
De allra bästa förutsättningar finns.

Tänka först — Tala sen.

Tänka först--Tala sen

Komma till korta, en utmaning
Ta nya tag efter befogad förmaning
Med vilja, göra sitt allra bästa
Sin förmåga, sin kapacitet då testa.

Använda eget tycke som måttstock
Lägger på umgängestonen ett lock
Att bara tro och inte veta
Är som ej finna när man leta.

Tänka först och tala sen
Lyssna på frågorna, innan avgiva svaren
Därmed inges mera förtroende
Och av andras tycke oberoende.

Hög Tankenivå.

hög tankenivå

Alla tankar som jag tidigare tänkt
Stommen till mången dikt mig skänkt
Börjar undra, finns något otänkt kvar?
Eller är den begränsad min repertoar.

Om något tänks och känns helt nytt
Kan ändå va använt med lite utbytt
Varför inte på tankesteken vända och vrida
Se vad kan ses, från en annan sida.

Erfarenheter fylls hela tiden på
Befrämjar mognad och hög tankenivå
Ty varje eget litet tankeexperiment
På rent personliga sättet blir använt.

”Inom Parentes Sagt.”

inom parentes

Har det ganska gott, har det ganska bra
Men vet, inget är som det ska va
Gör i stort sett vad faller mig in
Men tyvärr ej alltid viljan min.

Är frisk, fast inom parentes sagt
Utsatt för mången risk, men har änglavakt
Kunde man alla livsfaror identifiera
Så mycket lättare, dem undvika, minimera.

Men säg den dag, den tid vi nu lever i
Hur kan någon från livsfientlighet gå fri
Ett evigt kämpande efter vad vi inte har
Ställer hela tiden frågor, får inga svar.

 

På Översta Hyllan.

på översta hyllan

Höga tankar ofta oåtkomliga
Inte ens eftersökta av somliga
De finns avvaktande  på översta hyllan
Men ibland i den bördigaste  myllan.

De uppfyller alltid inre mål
Gör Dig generös,  aldrig  snål
Med höga ädla tankar om din nästa
Får honom, att ge sitt allra bästa.

Våra tankar höga,  ej de låga
Ger uttryck för, vad  vi  våga
Dem med de högsta ädlaste motiven
Tager i livet,  de längsta  kliven.

TANKAR.

Tankar

Tankeläsning, är ej alla förunnat
Tanke-lösning, kommer när man länge grunnat
Tanke-lögning, därefter är dina tankar rena
Tanke-fägring, Du har vackra tankar vill jag mena

Tanke-sökning, när Du letar fram det bästa
Tanke-förökning, då Du tänker på din nästa
Tankar ska man ta vara på
Tankar kan vara både stora och små.

Tankar är som drömmar vi har
Tankar kan vara såväl frågor som svar
Utan tankar, kan ingenting uträttas
Utan tankar, heller inget berättas.