Guds Löften Bestå.

Guds löften bestå.

Ingenting är omöjligt, tänker Du så?
Långt, mycket långt kommer Du då.
Det kan hänga på ett enda hår
Om Du fram till målet når.

Men vad som säkert är
Allt så ovisst, tills Du står där.

Hur kan vi börja lita på varann
Som det varit, vem var sann?

Men Guds löften de bestå
När den eviga sanningen få.

Annonser

Det Sköna Bli Inne.

bli inne

Vad här och nu har utkristalliserats
Varur nyskapad värld ska realiseras
Där sedan allt av godo placeras
Om nåt annat må sluta spekuleras.

Den sedan länge legat oss i fatet
Fast inkapslad i avunden och hatet
Avskalat och bortforslat är skrapet
Efter helig strid, det givna resultatet.

Vi kan inte veta, men ha visioner
Hur leva, i varma mänskliga relationer
För sitt liv och nästa känna passioner
Slut på allas intrång och illusioner.

 I mörkaste av tider, få ljus i sinne
Ljusaste än någonsin i minne
Se, höra, känna det sköna, bli inne
För fullkomnad tid vårt hjärta brinne.

 Då brister glädjen ut i jubelsång
Aldrig tidigare hörts nån gång
Vägen till ny verklighet blev lång
På, ’ALLMAKTENS’ utlagda spång
Tas så, avgörande slutgiltigt språng.

Hälsans Mått.

hälsans mått

Den helande kraft 
Vi  inom  oss  haft
Ska   väckas  och återuppstå
Gudomligt förtroende  ernå.

Vi  drabbas och vi lida 
Tiderna  är  icke  blida
Att  sjukdom ska läkas med  gifter 
Hör till  mest vansinniga  bedrifter.

När  hela  tiden  hälsan  finns 
Visar  att onda makten  övervinns       
Gud  skapade  alla  med  hälsans  mått
Fast, det har vi ej riktigt  förstått.

Det  pläderas  och oreras  för  människans  del
Så ska ni göra, annars  blir  det  fel
Med  Gud  i  hjärtat,  vi själva  vet
Hur vi bör  leva, är då ingen  hemlighet.

När  helande  krafterna  återvänder,
Till alla folk, i alla länder
Kan vi  börja  leva  medvetet  igen
Och då  återinföra Världs-Freden.

Ringar på Vattnet.

Ringar på

När det goda sig skall sprida
Sker det medelst ringar vida
På vattenyta helt lugn och klar
Från kraftens öga, virveln vidare far.

I  fenomenet  ligger magisk kraft
Ett öde ej helt oss förelagt
Sättet varpå spridningen görs
Allt gott gives  dem,  som berörs.

Det  godas utvidgning  ej  hejdas  kan
Fanns där bara, då ringarna försvann
Andlig utveckling under ytan pågår.
När den spridd är,  vi förstår….     

Naturligt Onaturligt.

naturligt onaturligt

Hur kan det naturliga uppenbaras
När det onaturliga, med näbbar och klor försvaras
Vi lever i en falsk och konstlad värld
Där människan blir mindre och mindre värd.
Om någon bryr sig, är omtänksam
Av den anledningen  görs inget namn
Allt konstgjort  i  oss  och jorden runt
Ej av Gud skapat, kan aldrig va sunt.
Medicin botar en sjukdom, men alstrar en ny
Till slut blir alla sjuka,  med – följande avsky
Tänk,  att allt naturligt är unikt
Inget ifrån skapelsen är sig likt.
Vår föda, allt vi stoppar i oss
Från bestrålade frukter till  dofilus
Ingenting är längre naturligt
Det har ju manipulerats  finurligt
Kommer någonsin  den  efterlängtade dagen
När vi får något rent  och  naturligt i magen
En luft att andas, från utsläpp befriad
Just då Gud Allah, sitt löfte infriat.

GUDS MENING.

Guds mening

Som världen sig nu gestaltar
Finns  ingen jämvikt, det mesta haltar
Inte kunde någon ana eller förstå
Hur långt på avvägar, vi skulle  gå.
Ingenting längre är likt vad Gud skapat
Det är människogjort  och  illa  efterapat
Goda  förebilder  har från oss tagits  bort
Istället  pådyvlats  annat  av  sämre  sort.
Guds mening för oss var Paradiset
Men ormen kom och stal ägarbeviset
Sedan dess gjorts mången omplantering
Av människor, djur och länders placering.
Jordens folk är skadat ini  märgen
Alla dess innevånare oavsett färgen
Tekniken tagit över, vi blivit som förbytta
Ingen  känner nu,  sig vara till nån nytta.
Guds mening till jorden återbördas
Då hans skapelse igen skall vördas
En omfattande sanering måste till
Om påbörjas ska, vad Gud Allah vill.

LYFT MIG — BÄR MIG.

Lyft mig--Bär mig

Lyft mig — Bär mig
Led mig — lär mig
Min ständigt upprepade bön
Ger förtröstan — utgör min lön.

Man må be om allt och böna
Men utan tro, sig inte löna
Önskan utan förväntan och hopp
Utvecklas till, så kallat dött lopp.

Böner bär i svåra stunder
Ett lyft när, risk att gå under
Be om ledning i vilset tillstånd
Om större mognad och gott förstånd.

En Bristvara.

En bristvara

Med sanning må man fara,
Är I sanning en bristvara
Är ej sanningen uppenbar
Gå ej alla, djupare efter svar.

Om sanning och lögn man blanda
Ageras det inte i rätt anda
Viktigt och riktigt, vara sann
Annars ingen lita på Dig kan.

När Du ärlig är och rättrogen
Intet då, kan barka åt skogen
Aldrig ljuga, aldrig luras
Riskerna finns, att inburas.              

Goda, ärliga och sanna ord 
Lyser likt ramper på vår jord
Inget kan väl glädja mer  
Än när lamporna blir fler och fler

I sanning finns mycket att säga 
Det gäller att förtroendet äga
Ett uppmuntrande ord, om det är sant
Sätter på vardagsmolnen silverkant.

Utgör Människohamn.

utgora-manniskohamn

Gudstjänst, så mycket mer än bara predikan
Allt gott vi vill och kan, göra för varann
Ord är nog bra, om ej för många
Men förverkligandet av dem, i banor långa.

Predikan till för dem som vill höra
I praktiken sen, hur de ska göra
Bästa ordande av här nämnda slag
Korta regler av medmänskliga drag.

Att med gott exempel föregå
Bättre predikan, står ej att få
Allmänt känt, framför annat fungera
Vara goda förebilder och aktivt agera.

Gudstjänst—vad man mest känner för
Smått och gott för sina vänner gör
Så ytterst lite, kan få stor betydelse
Kommer knappast till genom ordalydelse.

I moralpredikningar, de mest fördömer
Uppmuntrande medmänsklighet de glömmer
Etik och moral finns det många regler för
I högsta grad beror på, hur en tänker och gör.

Gudstjänst klockan elva på söndag
Nej, vilken tid som helst, varje dag
Först då, blir den värdig sitt namn
Varendaste tillfälle utgör människohamn.

Symbolen för Hopp.

symbolen-for-hopp

Ankare, är symbolen för hopp
Förutan det sätter livet stopp
Den, kallad ankare för trygghet svarar
Där hopp finns, de skivan klarar.

Ankare, dragkamprepets yttersta man
På honom beror om man vinna kan
Visst går ankare ibland oss, fast i minoritet
Räcker hjälpande hand, ej påfluget men diskret.

Ankare, för båtar på redden ett måste
Dess fasta punkt, positionen låste
Tyngd och kätting efter båten avmätt
Sjöfarare vill färdas på tryggaste sätt.

Ankare, vad mer finns att säga om det
I tro, Hopp och Kärlek ingår det
Störst av de tre, Kärleken är
Hoppet livsviktigt, överlevnad innebär.

Ankare, ibland på land placeras ut
Till ingen nytta,,  men på lut
I miniatyr av guld eller silver kan ses
Ofta då i present till käresta ges.

Ankare, symboliserar vän av trogna slaget
Som finns där om man tappar taget
Tyvärr inte alla förunnat att ha
 Beroende ock om själv, en sådan kan va.